Grad Derventa se prostire između rijeke Save na sjeveru, planina Vučijaka, Krnjina, Motajice i rijeke Ukrine. Graniči se sa opštinama: Brod, Modriča, Doboj, Stanari, Prnjavor i Srbac.

Zadnje vijesti

Konkursi i oglasi