Uvod


Dobrodošli na stranicu Registra Službenih glasnika Grad Derventa.

Napomena: Objavljeni tekst možete koristiti isključivo kao informaciju jer on nema mjerodavnost teksta štampanog u Službenom glasniku!

Odredbe o Službenom glasniku


Grad Derventa ima službeno glasilo - Službeni glasnik Grad Derventa.
Odluke i drugi opšti akti objavljuju se u Službenom glasniku Grad Derventa, prije nego stupe na snagu. Odluke i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu.Odluke i drugi opšti akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Izdavač: Skupština Grad Derventa
Odgovorni urednik: Sanja Malešević
Štampa: "Grafika" Derventa

Uputstvo za korišćenje


Za navigaciju kroz Registar Službenih glasnika koristite menije iznad.
Ako želite da pronađete određeni propis, to možete učiniti na 3 načina: pomoću registra godina, registra propisa ili registra kategorija.

Za prikaz spiska kompletnih Službenih glasnika datih u pdf formatu kliknite ovdje.