DOKUMENTI

 
R.Br. Opis file
1. STATUT GRADA DERVENTA
2. STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE 2011-2016
3. STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE 2014-2020 GODINA
4. Odluka o usvajanju budžeta opštine Derventa za 2017. godinu
5. Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Derventa u 2017. godinu
6. Plan kapitalnih ulaganja opštine Derventa u 2017. godini
7. PROGRAM ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE ZA 2017. GODINU
8. Program sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca na području opštine Derventa u 2017. godini
9. PROGRAM PODSTICAJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2017. GODINI NA PODRUČJU OPŠTINE DERVENTA
10. PROGRAM NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA POSEBNIH VODNIH NAKNADA U 2015. GODINI
11. PLAN GODIŠNJEG UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA OD NAKNADA PO OSNOVU PRODAJE ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA U 2017. GODINI
12. PROGRAM UREĐENJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U 2015. GODINI
13. ODLUKA O RAZVRSTAVANJU, UPRAVLJANJU I ZAŠTITI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA I ULICA
14. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Derventa u 2016. godini
15. ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Ispravka odluke o komunalnom redu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

16. ODLUKA O OPŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

IZMJENA ODLUKE O OPŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

17. ODLUKA O VODOVODU I KANALIZACIJI
18. ODLUKA O DIMNJAČARSKOJ DJELATNOSTI
19. ODLUKA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
20. ODLUKA O KOMUNALNIM NAKNADAMA

ODLUKA O KOMUNALNIM NAKNADAMA

21. ODLUKA O KOMUNALNIM TAKSAMA

ODLUKA O KOMUNALNIM TAKSAMA

22. ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM, ZANATSKIM, USLUŽNIM I DRUGIM OBJEKTIMA

ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM, ZANATSKIM, USLUŽNIM I DRUGIM OBJEKTIMA

ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM, ZANATSKIM, USLUŽNIM I DRUGIM OBJEKTIMA

23. Izvještaj o radu Načelnika opštine i radu Opštinske uprave Derventa u 2014. godini
24. STRATEGIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH OPŠTINE DERVENTA 2015-2020. godine
25. AKCIONI PLAN JAČANJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE ZA 2016.-2017. GODINU
26. Akcioni plan za ravnopravnost polova opštine Derventa za period 2016.-2017. godine
27. Odluka o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti na području opštine Derventa
28. OSTALI DOKUMENTI
29. IZJAVA O POLITICI I CILJEVIMA KVALITETA