Usvojen Plan kapitalnih ulaganja za 2021.godinu

4.skupština,jpg
May 04 2021

Odbornici Skupštine grada su na  četvrtoj sjednici,održanoj 29.aprila,usvojili Plan kapitalnih ulaganja za ovu godinu u iznosu od  1.393.700 KM. Na prijedlog Plana stigla su 53 amandmana skupštinskih klubova većine ,koji su usvojeni pa je  samim tim predloženi Plan u potpunosti  promijenjen.

U višečasovnoj diskusiji o Planu kapitalnih ulaganja došla su do izražaja neslaganja skupštinske većine na jednoj predvođene SDS i koalicije stranaka SNSD,SP,US,NDP i HDZ  na drugoj strani.

Prvobitni dokument koji je predložio gradonačelnik Milorad Simić je gotovo u potpunosti izmijenjen. Od predviđenih oko 1,4 miliona za kapitalna ulaganja, u izmijenjenom budžetu se oko 1,1 milion usmjerava u ruralna područja.U izjavi za medije, povodom usvajanja izmijenjenog kapitalnog budžeta gradonačelnik Simić je rekao:

„Kada smo ovaj kapitalni budžet od 1.393.700 KM htjeli rasporediti da budemo bogatiji u ovoj godini , onda nam se u Derventi desi relevantna skupštinska većina i sve poremeti. I vaš plan od toliko novca svedu na 12 hiljada KM. Obrisali su sredstva za rekonstrukciju Starog mosta ,koji je u ruševnom stanju i za koji bi svaka naredna poplava mogla da bude kobna. Most u Donjem Detlaku ,koji je radio SFOR, neki  zlikovci su pokidali, srušili  i to su odbili. Ulicu „9.januar“, uz park „9.januar“-sinonim Republike Srpske, za koju smo potpisali ugovor,trebalo je da se izgradi trotoar i rasvjeta, su takođe izbrisali. Izbrisali su i izgradnju trotoara u ul. 1.maja  koja je sve više žila kucavica u Derventi. Nije prihvaćen ni prijedlog o izgradnji kanalizacione mreže u Svilengradu, kao ni kanalizacione mreže u Kineskoj četvrti , ni izgradnja vodovoda od „Zlatnog Luga“ do crkve u Agićima. Obrisali su i uređenje izvorišta „Templ“ ali i uređenja i proširenje pravoslavnog groblja u kojem nemamo gdje ukopati mrtve. I videonadzor ne treba gradu kao  ni izdvajanje sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta OŠ „Nikola Tesla“ koji je oštećen u prošlogodišnjem zemljotresu, a neće biti ni sredstava za započeti projekat izgradnje vodosnabdijevanja u južnom dijelu za oko hiljadu domaćinstava.Obrisali su i sredstva za izgradnju ulice u servisno-komunalnom centru gdje imamo mnogo firmi  kao i sredstva za izgradnju spomen sobe“, rekao je gradonačelnik te istakao da u derventskoj skupštini presuđuje  jedna ruka te da se o Derventi počinje pričati jedna jako ružna i negativna priča.“Žao mi je mojih godina , moje ljubavi i nekog znanja za Derventu koji se jako brzo devalviraju“, dodao je gradonačelnik Simić.

Epilog višečasovne rasprave o kapitalnim investicijama bilo je usvajanje 23 zajednička amandmana SDS,PDP,DNS, SPS i HS, 17 amandmana Kluba odbornika SDS-a,pet PDPO-a, četiri DNS-a i po dva odbornika HS Marinka Nikolaša i SPS Nikole Nedinića.

Povodom usvajanja amandmana i izmijenjenog kapitalnog budžeta  šef Kluba odbornika SDS-a Pero Đurić je u izjavi medijima rekao:

„Nismo bili u prilici da prihvatimo predloženi budžet, a da prije toga ne budemo konsultovani i da zajednički donesemo plan ,što je najbolje za Derventu.U istoriji Dervente nije zabilježeno da se o jednoj tački dnevnog reda diskutuje više od 8 sati. I to pokazuje u kakvom  su stanju momentalna pozicija i opozicija. Većina projekata koji  su uvršteni  u budžet su projekti koje smo mi predlagali i ranije .Zašto se do sada čekalo na njih? Neke stavke iz kapitalnog budžeta nismo mogli usvojiti i navešću primjer za pravoslavno groblje.Zašto da izdvajamo sredstva iz budžeta grada, da ga sređujemo ,a groblje je dato na upravljanje „Komunalcu“ koji naplaćuje svako grobno mjesto i uređenje groblja. Ako mislimo da idemo naprijed onda trebamo sjedati i dogovarati se“, rekao je Đurić.

I šef Kluba odbornika SNSD Slavko Tomaš  se , u izjavi za medije , osvrnuo na usvojeni kapitalni budžet.“Kapitalni budžet za 2021. godinu je urađen na osnovu pristiglih zahtjeva iz mjesnih zajednica i drugih budžetskih potrošača gdje se vodilo računa o ravnomjernoj zastupljenosti grada i sela.To se tako radi već 16 godina i sada smo došli u situaciju da pozicija svojim amandmanima djeluje i u sto postotnom iznosu izmijeni plan i koncept budžeta. Neko ko ne glasa za rekonstrukciju OŠ „Nikola Tesla“, za izgradnju trotoara u gradu, videonadzor, rekonstrukciju Starog mosta neka objasni i građanima zašto ove godine neće biti ulaganja nijedne marke u grad“, rekao je Tomaš.

Odbornici SNSD su tokom rasprave naglasili da je ovakvo prekrajanje kapitalnih investicija  jedinstven slučaj u Republici Srpskoj te da se radi o namirivanju pojedinih odbornika i glasača.

Nije prihvaćen ni Program zajedničke komunalne potrošnje  za ovu godinu. Prihvaćen je program rada i finansijski plan  Doma zdravlja Derventa dok programi rada i finansijski programi  Centra za socijalni rad, Narodne biblioteke „Branko Radičević“,Centra za kulturu, Sportskog centra ,Turističke organizacije Derventa, JPU „Trol“ i Gerontološkog centra nisu dobili podršku većine odbornika .

Rasprava se povela i o predloženoj ekonomskoj cijeni usluga u JPU „Trol“ .Klub odbornika PDP-a je amndmanom tražio da cijena bude smanjena sa 383 na 339 KM. Direktor vrtića Gordana Simić je pojasnila  metodologiju izračunavanja cijene usluga  koja je određena  Zakonom o predškolskom obrazovanju ističući da cijena koju plaćaju roditelji na mjesečnom nivou za djecu koja borave u vrtiću, u ovoj godini ostaje ista.

Prihvaćen je prijedlog odluke o gradskim administrativnim taksama,o visini naknade predsjednicima savjeta mjesnih zajednica, odluka o osnivanju Odbora za žalbe ,odluka o mjesnim zajednicama na području Grada, o sazivanju i načinu rada zbora građana. Usvojeno je i više odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta , odluka o izmjeni dijela regulacionog plana „Gakovac“, prijedlog rješenja o utvrđivanju prava na novčanu naknadu ili drugo zemljište Ćimić Muharemu, izvještaji o radu Skupštine opštine i njenih stalnih radnih tijela u protekloj godini. Usvojena je i informacija o stanju javne bezbjednosti na području Dervente u 2020.godini, o stipendiranju studenata i đaka te izabran sekretar Skupštine opštine.

Izvještaj o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje drvnih i šumskih sortimenata  i izvještaj  o sredstvima posebnih vodnih naknada nisu dobili podršku većine odbornika. Na prijedlog trećine odbornika skupštinske većine , razriješeni su predsjednik i jedan član Komisije za izbor i imenovanja. Dosadašnji član Komisije Sanja Dimitrić je imenovana  za predsjednika ove komisije .Dužnosti je razriješen dosadašnji predsjednik Slavko Tomaš.

Odbornici su usvojili dopunu rješenja o izboru predsjednika , zamjenika i članova Odbora za pitanja omladine i mladih te imenovali Komisiju za provođenje javnog nadmetanja u sastavu: Olivera Ćebedžija , predsjednik i članovi Ivona Pejin i Ljiljana Mujačić.Za sekretara je imenovana Nada Špirić.

Razmatrajući Plan poslovanja Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ za ovu godinu  u funkciji Skupštine, odbornik SNSD Siniša Jeftić je upozorio da je prekršen Zakon o javnim preduzećima prilikom imenovanja Nadzornog odbora u ovom preduzeću jer je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Milorad Bjelošević, koji je potpredsjednik SDS-a te da je potrebno naći rješenje za novonastalu situaciju. Plan poslovanja je usvojen.