Obavještenje o raspisanom javnom pozivu u okviru projekta ACCELERATOR

Sep 07 2018
Republička agencija za razvoj MSP info@rars-msp.org
 
Poštovani,
 

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisala je danas javni poziv za učešće u akcelerator pilot programu.

Program je namjenjen početnicima u poslovanju zasnovanom na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta, koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode/usluge.
Program se sastoji od tri faze: programa pred-akceleracije, akceleracije i programa rasta. Podrška u okviru programa obuhvata besplatnu obuku, besplatnu savjetodavnu podršku iz određenih oblasti, besplatno korišćenje prostora za rad u okviru poslovnog inkubatora, administrativnu i tehničku podršku za korišćenje sredstava iz različitih programa finansiranja, mogućnost predstavljanja poslovnih planova potencijalnim investitorima, promociju i međunarodno povezivanje.
 
Poziv je otvoren za sve kreativne osobe sa područja Republike Srpske/BiH koje imaju inovativne poslovne ideje i namjeru da osnuju preduzeće u RS tokom akcelerator programa ili već imaju registrovano preduzeće ne starije od 18 mjeseci.
Kandidati se mogu prijaviti kao samostalni podnosioci ili kao tim. Poslovne ideje koje se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, igre na sreću, finansijsko posredovanje, neće biti razmatrane.
Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem obrasca kojeg mogu pronaći na veb stranici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća http://www.rars-msp.org/sr/news/n1062 i Preduzetničkom portalu Republike Srpske http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/obezbijedite-uces-e-u-akcelerator-pilot-programu/.
 
Popunjen obrazac potrebno je dostaviti na e-mail: info@rars-msp.org najkasnije do 7. oktobra 2018. godine sa naznakom “Prijava za učešće u akcelerator pilot programu”.
 
Poziv je raspisan u okviru projekta preduzeća ACCELERATOR – „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“.
 
Program se organizuje u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA i projektom FORESDA koji podržava razvoj inovacija i konkurentnosti kroz međusektorsku saradnju.
Projekte ACCELERATOR i FORESDA sufinansira Evropska unija iz sredstava ERDF i IPA fondova u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.
 
Molimo vas da informaciju o ovom javnom pozivu podijelite na sajtu i drugim društvenim mrežama svoje organizacije kako bi bila što dostupnija potencijalnim polaznicima.
 
Zahvaljujemo unaprijed na podršci.
 
Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.
 
S poštovanjem,