Saziv 7. sjednice Skupštine grada Derventa

Jul 09 2021

Saziv 7. sjednice Skupštine grada Derventa

 

      Potpredsjednik Skupštine grada Derventa, Marinko Nikolaš, sazvao je 7. sjednicu Skupštine grada Derventa.

  1. sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u petak, 16. jula 2021. godine sa početkom u 9,00 časova u sali Skupštine grada Derventa.

            Za Dnevni red 7. sjednice predloženo je 38 tačaka, a nakon usvajanja Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine grada Derventa i Aktuelnog časa, Skupština grada Derventa  razmatraće prijedloge više odluka i to: Prijedlog odluke o usvajanju Gender akcionog plana grada Derventa za period 2021.-2024. godine; Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa u obuhvatu RP „INDUSTRIJSKA ZONA“, putem usmenog javnog nadmetanja (prva licitacija); Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Grada Derventa u obuhvatu RP „ DERVENTA-SJEVER-LUG“ putem usmenog javnog nadmetanja (prva licitacija); Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Grada Derventa u obuhvatu RP „KOMUNALNO-SERVISNI CENTAR“, putem druge licitacije Dobrić (Petar) Daliboru; Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Grada Derventa  (k.č. broj:115/63 i 115/85) u obuhvatu RP „KOMUNALNO-SERVISNI CENTAR“, putem druge licitacije Markuljević (Petar) Mladenu iz Dervente; Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Grada Derventa  (k.č. broj:115/29 i 115/84) u obuhvatu RP „KOMUNALNO-SERVISNI CENTAR“, putem druge licitacije Markuljević (Petar) Mladenu iz Dervente; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Tadić (Petko) Miletu iz Dervente; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice privrednom društvu „AMIKA“ d.o.o. Derventa; Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina između Grada Derventa i Cvijanović (Živko) Ljube; Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina između Grada Derventa i privrednog društva „DDE EXPORT“ d.o.o. Banja Luka; Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina između Grada Derventa i Bašić (Mihajlo) Nemanje; Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina između Grada Derventa i Vasić (Savo) Krste; Prijedlog odluke o prihvatanju ponuđenog zemljišta, kao poklona, bez naknade od ranijeg posjednika Vasić (Nedo) Svetislava; Prijedlog odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu; Prijedlog odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta;  Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“, Derventa i Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa.

            Skupština grada Derventa na 7. sjednici razmatraće ,Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „GAKOVAC“ i više rješenja iz kadrovske oblasti, od kojih će se na prijedlog 1/3 odbornika Skupštine grada razmatrati Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti dikrektora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa, Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora  Javne ustanove Gerontološki centar Derventa, Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove “Turistička organizacija opštine Derventa” i Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za kulturu” Derventa. Na dnevnom redu 7. sjednice razmatraće se i nekoliko rješenja o razrješenju i imenovanju komisija za izbor po javnim konkursima u javnim ustanovama i rješenja o imenovanju komisija za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u JU “Turistička organizacija opštine Derventa” i Javnoj ustanovi Gerontološki centar Derventa.