Сазив 7. сједнице Скупштине града Дервента

Jul 09 2021

Сазив 7. сједнице Скупштине града Дервента

 

   

       Потпредсједник Скупштине града Дервента, Маринко Николаш, сазвао је 7. сједницу Скупштине града Дервента.

  1. сједница Скупштине града Дервента одржаће се у петак, 16. јула 2021. године са почетком у 9,00 часова у сали Скупштине града Дервента.

            За Дневни ред 7. сједнице предложено је 38 тачака, а након усвајања Записника са 5. сједнице Скупштине града Дервента и Актуелног часа, Скупштина града Дервента  разматраће приједлоге више одлука и то: Приједлог одлуке о усвајању Гендер акционог плана града Дервента за период 2021.-2024. године; Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента у обухвату РП „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, путем усменог јавног надметања (прва лицитација); Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату РП „ ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем усменог јавног надметања (прва лицитација); Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату РП „КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“, путем друге лицитације Добрић (Петар) Далибору; Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента  (к.ч. број:115/63 и 115/85) у обухвату РП „КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“, путем друге лицитације Маркуљевић (Петар) Младену из Дервенте; Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента  (к.ч. број:115/29 и 115/84) у обухвату РП „КОМУНАЛНО-СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“, путем друге лицитације Маркуљевић (Петар) Младену из Дервенте; Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Тадић (Петко) Милету из Дервенте; Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице привредном друштву „АМИКА“ д.о.о. Дервента; Приједлог одлуке о замјени некретнина између Града Дервента и Цвијановић (Живко) Љубе; Приједлог одлуке о замјени некретнина између Града Дервента и привредног друштва „DDE EXPORT“ д.о.о. Бања Лука; Приједлог одлуке о замјени некретнина између Града Дервента и Башић (Михајло) Немање; Приједлог одлуке о замјени некретнина између Града Дервента и Васић (Саво) Крсте; Приједлог одлуке о прихватању понуђеног земљишта, као поклона, без накнаде од ранијег посједника Васић (Недо) Светислава; Приједлог одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту; Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта;  Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација општине Дервента“, Дервента и Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора Јавне установе „Центар за културу“ Дервента.

            Скупштина града Дервента на 7. сједници разматраће ,Приједлог рјешења о именовању Савјета за израду измјене дијела Регулационог плана „ГАКОВАЦ“ и више рјешења из кадровске области, од којих ће се на приједлог 1/3 одборника Скупштине града разматрати Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности дикректора Јавне установе Геронтолошки центар Дервента, Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора  Јавне установе Геронтолошки центар Дервента, Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе “Туристичка организација општине Дервента” и Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе “Центар за културу” Дервента. На дневном реду 7. сједнице разматраће се и неколико рјешења о разрјешењу и именовању комисија за избор по јавним конкурсима у јавним установама и рјешења о именовању комисија за примопредају дужности између именованих лица у ЈУ “Туристичка организација општине Дервента” и Јавној установи Геронтолошки центар Дервента.