Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa

Jun 30 2021

Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa

 

Skupština grada Derventa na 6. sjednici održanoj 25. juna 2021. godine, nakon razmatranja Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa, koji je podnesen od strane  10 odbornika Skupštine grada Derventa, odnosno 1/3 odbornika kao ovlašćenog predlagača, donijela je Zaključak broj: 01-022-303/21 od 25. juna 2021. godine kojim je prihvaćen Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa i upućen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

            Za sprovođenje javne rasprave zaduženi su Komisija za statut i propise i Odjeljenje za opštu upravu.

            Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanoj formi Skupštini grada Derventa- Komisiji za statut i propise i Odjeljenju za opštu upravu, najkasnije do 26. jula 2021. godine.