Јавна расправа о Нацрту одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента

Jun 30 2021

Јавна расправа о Нацрту одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента

 

            Скупштина града Дервента на 6. сједници одржаној 25. јуна 2021. године, након разматрања Нацрта одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента, који је поднесен од стране  10 одборника Скупштине града Дервента, односно 1/3 одборника као овлашћеног предлагача, донијела је Закључак број: 01-022-303/21 од 25. јуна 2021. године којим је прихваћен Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента и упућен на јавну расправу у трајању од 30 дана.

            За спровођење јавне расправе задужени су Комисија за статут и прописе и Одјељење за општу управу.

            Све примједбе, мишљења и приједлози могу се доставити у писаној форми Скупштини града Дервента- Комисији за статут и прописе и Одјељењу за општу управу, најкасније до 26. јула 2021. године.