Saziv 8. sjednice Skupštine grada Derventa

Sep 24 2021

Saziv 8. sjednice Skupštine grada Derventa

 

 

            Predsjednik Skupštine grada Derventa, Mirko Zemunović, sazvao je 8. sjednicu Skupštine grada Derventa.

           8. sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u petak, 1. oktobra 2021. godine sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine grada Derventa.

            Za Dnevni red 8. sjednice predložene su 44 tačke, a nakon usvajanja Zapisnika sa 6. i 7. sjednice Skupštine grada i Aktuelnog časa, Skupština grada razmatraće Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa, Prijedlog odluke o raspodjeli utvrđenog suficita i neutrošenih namjenskih sredstava, Prijedlog odluke o naknadama za obavljanje poslova pripreme urbanističke dokumentacije i tehničkog pregleda objekata, Prijedlog odluke o osnivanju groblja vjerske zajednice, Prijedlog odluke o izdavanju u zakup školskih prostorija u zgradi gimnazije putem javnog oglašavanja, Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Grada Derventa u obuhvatu RP „INDUSTRIJSKA ZONA“ putem prve licitacije privrednom društvu „FRUCTA-TRADE“ d.o.o. Derventa, Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Ahmić (Sead) Vedadu, Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Adžić (Zdravko) Mlađanu, Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Preradović (Vlado) Miladinu, Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina između Grada Derventa i Puljanović (Rajka) Milenka, Prijedlog odluke o ispravci greške u Odluci o prodaji nepokretnosti u svojini Grada Derventa u obuhvatu RP „DERVENTA-SJEVER-LUG“ putem usmenog javnog nadmetanja (prva licitacija),  Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela RP „CENTAR ISTOK-CENTAR ZAPAD-BLOK ZAPAD“, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Derventa za period 01.01.-30.06.2021. godine.

            Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se i informacije o radu i poslovanju  pojedinih javnih ustanova za period januar-juni 2021. godine i to: Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa, Javne ustanove „Centar za socijalni rad Derventa“ Derventa, Javne ustanove „Sportski centar“ Derventa, Javne ustanove Narodna biblioteka „Branko Radičević“ Derventa i Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa, te informacije o radu i stanju osnovnog obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini u Javnoj ustanovi Osnovna škola „Nikola Tesla“ Derventa, Javnoj ustanovi Osnovna škola „19. april“ Derventa, Javnoj ustanovi Osnovna škola „Todor Dokić“ Kalenderovci, Derventa, Javnoj ustanovi Osnovna škola „Đorđo Panzalović“ Osinja, Derventa, kao i Informacije o radu i stanju srednjeg obrazovanja u Javnoj ustanovi Stručna i tehnička škola Derventa i Javnoj ustanovi Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“ Derventa.

            Pored toga, Skupština grada će na 8. sjednici razmatrati i više rješenja iz kadrovske oblasti, kao što je Prijedlog rješenja o izboru zamjenika Gradonačelnika grada Derventa, Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu, Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije, Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika odjeljenja za prostorno uređenje, Prijedlog rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove, Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa, Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Gradske izborne komisije Derventa, Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora JPU „Trol“ Derventa, Prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje Skupštine grada Derventa, Prijedlog rješenja o izboru člana Komisije za izbor i imenovanje Skupštine grada Derventa i Prijedlog rješenja o izboru kandidata za člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Nikola Tesla“ Derventa.

            U funkciji Skupštine Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“, Skupština grada Derventa će na 8. sjednici razmatrati i Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i radio Derventa“ d.o.o. Derventa, kao i Prijedlog rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa.