Сазив 8. сједнице Скупштине града Дервента

Sep 24 2021

Сазив 8. сједнице Скупштине града Дервента

 

 

             Предсједник Скупштине града Дервента, Мирко Земуновић, сазвао је 8. сједницу Скупштине града Дервента.

             8. сједница Скупштине града Дервента одржаће се у петак, 1. октобра 2021. године са почетком у 10,00 часова у сали Скупштине града Дервента.

            За Дневни ред 8. сједнице предложене су 44 тачке, а након усвајања Записника са 6. и 7. сједнице Скупштине града и Актуелног часа, Скупштина града разматраће Приједлог одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента, Приједлог одлуке о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава, Приједлог одлуке о накнадама за обављање послова припреме урбанистичке документације и техничког прегледа објеката, Приједлог одлуке о оснивању гробља вјерске заједнице, Приједлог одлуке о издавању у закуп школских просторија у згради гимназије путем јавног оглашавања, Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату РП „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ путем прве лицитације привредном друштву „FRUCTA-TRADE“ д.о.о. Дервента, Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Ахмић (Сеад) Ведаду, Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Аџић (Здравко) Млађану, Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Прерадовић (Владо) Миладину, Приједлог одлуке о замјени некретнина између Града Дервента и Пуљановић (Рајка) Миленка, Приједлог одлуке о исправци грешке у Одлуци о продаји непокретности у својини Града Дервента у обухвату РП „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“ путем усменог јавног надметања (прва лицитација),  Приједлог рјешења о именовању Савјета за израду измјене дијела РП „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД-БЛОК ЗАПАД“, као и Извјештај о извршењу Буџета Града Дервента за период 01.01.-30.06.2021. године.

            На дневном реду 8. сједнице наћи ће се и информације о раду и пословању  појединих јавних установа за период јануар-јуни 2021. године и то: Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента, Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ Дервента, Јавне установе „Спортски центар“ Дервента, Јавне установе Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента и Јавне установе „Центар за културу“ Дервента, те информације о раду и стању основног образовања у школској 2020/2021. години у Јавној установи Основна школа „Никола Тесла“ Дервента, Јавној установи Основна школа „19. април“ Дервента, Јавној установи Основна школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента, Јавној установи Основна школа „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, Дервента, као и Информације о раду и стању средњег образовања у Јавној установи Стручна и техничка школа Дервента и Јавној установи Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента.

            Поред тога, Скупштина града ће на 8. сједници разматрати и више рјешења из кадровске области, као што је Приједлог рјешења о избору замјеника Градоначелника града Дервента, Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове, Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за општу управу, Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије, Приједлог рјешења о именовању начелника одјељења за просторно уређење, Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове, Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Туристичка организација општине Дервента“ Дервента, Приједлог рјешења о именовању једног члана Градске изборне комисије Дервента, Приједлог рјешења о именовању једног члана Управног одбора ЈПУ „Трол“ Дервента, Приједлог рјешења о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање Скупштине града Дервента, Приједлог рјешења о избору члана Комисије за избор и именовање Скупштине града Дервента и Приједлог рјешења о избору кандидата за члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Никола Тесла“ Дервента.

            У функцији Скупштине Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“, Скупштина града Дервента ће на 8. сједници разматрати и Приједлог рјешења о разрјешењу дужности вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и радио Дервента“ д.о.о. Дервента, као и Приједлог рјешења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дервентски лист и Радио Дервента“ д.о.о. Дервента.