Saziv 6. sjednice Skupštine grada Derventa

Jun 18 2021

Saziv 6. sjednice Skupštine grada Derventa

 

 

       Predsjednik Skupštine grada Derventa, Mirko Zemunović, sazvao je 6. sjednicu Skupštine grada Derventa.

6. sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u petak, 25. juna godine sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine grada Derventa.

     Za Dnevni red 6. sjednice predloženo je 30 tačaka, a nakon usvajanja Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine grada i Aktuelnog časa, Skupština grada razmatraće Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Derventa; Nacrt poslovnika o radu Skupštine grada Derventa; Prijedlog etičkog kodeksa Skupštine grada Derventa; Prijedlog odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti             zaštite i spasavanja na teritoriji grada Derventa; Prijedlog odluke o formiranju štaba za vandredne situacije grad Derventa; Prijedlog odluke o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja; Prijedlog odluke o visini zakupnine za korišćenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja; Prijedlog odluke o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području grada Derventa; Prijedlog odluke o načinu, organizaciji i uslovima za vršenje taksi prevoza na području grad Derventa; Prijedlog odluke o visini naknade za korišćenje putnog zemljišta za polaganje infrastrukturnih vodova i baznih stanica, Prijedlog odluke o postupku subvencionisanja zakupnine; Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor jednog člana Upravnog      odbora, iz reda predstavnika osnivača, Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa i Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sportski centar“ Derventa.

            Na dnevnom redu 6. sjednice naći će se i nekoliko informacija i to Informacija o stanju u oblasti snabdijevanja električnom energijom; Informacija o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u 2020 godini i Informacija o stanju u oblasti kulture na području Grada.

      Skupština grada Derventa na 6. sjednici razmatraće više rješenja iz kadrovske oblasti, na prijedlog 1/3 odbornika Skupštine grada, a koja se odnose na razrješenje članova Upravnog odbora Javne ustanove „Sportski centar“ Derventa, imenovanje vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Javne ustanove „Sportski centar“, razrješenje člana-predstavnika osnivača Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa i imenovanje vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa, razrješenje člana Komisije za statut i propise Skupštine grada Derventa i izbor novog člana Komisije za statut i propise, razrješenje člana Komisije za nagrade i priznanja Skupštine grada Derventa i izbor novog člana Komisije za nagrade i priznanja, razrješenje člana i zamjenika predsjednika Odbora za praćenje primjene Kodeksa ponašanja Skupštine grada Derventa i izbor člana i zamjenika predsjednika Odbora za praćenje primjene Kodeksa ponašanja.