Сазив 6. сједнице Скупштине града Дервента

Jun 18 2021

Сазив 6. сједнице Скупштине града Дервента

 

      Предсједник Скупштине града Дервента, Мирко Земуновић, сазвао је 6. сједницу Скупштине града Дервента.

     6. сједница Скупштине града Дервента одржаће се у петак, 25. јуна године са почетком у 10,00 часова у сали Скупштине града Дервента.

     За Дневни ред 6. сједнице предложено је 30 тачака, а након усвајања Записника са 4. сједнице Скупштине града и Актуелног часа, Скупштина града разматраће Нацрт одлуке о измјенама и допунама Статута Града Дервента; Нацрт пословника о раду Скупштине града Дервента; Приједлог етичког кодекса Скупштине града Дервента; Приједлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области     заштите и спасавања на територији града Дервента; Приједлог одлуке о формирању штаба за вандредне ситуације град Дервента; Приједлог одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања; Приједлог одлуке о висини закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања; Приједлог одлуке о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју града Дервента; Приједлог одлуке о начину, организацији и условима за вршење такси превоза на подручју град Дервента; Приједлог одлуке о висини накнаде за коришћење путног земљишта за полагање инфраструктурних водова и базних станица, Приједлог одлуке о поступку субвенционисања закупнине; Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор једног члана Управног        одбора, из реда представника оснивача, Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента и Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор три члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Дервента.

            На дневном реду 6. сједнице наћи ће се и неколико информација и то Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом; Информација о превентивној здравственој заштити становништва у 2020 години и Информација о стању у области културе на подручју Града.

      Скупштина града Дервента на 6. сједници разматраће више рјешења из кадровске области, на приједлог 1/3 одборника Скупштине града, а која се односе на разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Дервента, именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“, разрјешење члана-представника оснивача Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента и именовање вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента, разрјешење члана Комисије за статут и прописе Скупштине града Дервента и избор новог члана Комисије за статут и прописе, разрјешење члана Комисије за награде и признања Скупштине града Дервента и избор новог члана Комисије за награде и признања, разрјешење члана и замјеника предсједника Одбора за праћење примјене Кодекса понашања Скупштине града Дервента и избор члана и замјеника предсједника Одбора за праћење примјене Кодекса понашања.