Saziv 16. sjednice Skupštine grada Derventa

Jul 20 2022

Saziv 16. sjednice Skupštine grada Derventa

 

           Predsjednik Skupštine grada Derventa, Bojan Radanović, sazvao je 16. sjednicu Skupštine grada Derventa.

          16. sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u četvrtak, 28. jula 2022. godine sa početkom u 10,00 časova, u sali Skupštine grada Derventa.

          Za Dnevni red 16. sjednice predloženo je 30 tačaka, a nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine grada i Aktuelnog časa, Skupština grada Derventa razmatraće  Prijedlog odluke o raspodjeli utvrđenog suficita; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Budžeta Grada Derventa za 2022. godinu- Rebalans; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta Grada Derventa za 2022.godinu; Prijedlog programa korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Derventa za 2022. godinu; Prijedlog odluke o dodjeljivanju Velikogospojinske povelje sa zlatnim grbom Grada Derventa u 2022. godini Javnoj ustanovi Narodna biblioteka „Branko Radičević“  Derventa i Prijedlog odluke o dodjeljivanju Zahvalnice Grada Derventa Gibanica Nebojši iz Dervente.

        Odbornici Skupštine grada na 16. sjednici razmatraće nekoliko odluka iz oblasti prostornog uređenja i to: Prijedlog odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „GAKOVAC“ ( k.č.  broj. 1150, 1151, 2319/1, 2321, 2322 i 2323 KO Derventa 1); Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana „CENTAR ISTOK- CENTAR ZAPAD- BLOK ZAPAD“, Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana „GAKOVAC“ i Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative za izmjenu dijela Regulacionog  plana „GAKOVAC“ ( k.č. broj: 2640/1, 2640/2 i dio k.č. broj: 2641/1 i 2641/2 KO Derventa 1).

     Odbornici Skupštine grada na ovoj sjednici razmatraće i nekoliko informacija kao što su  Informacija o ostvarivanju prava u skladu za Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske; Informacija o stanju narkomanije na području Grada Derventa i mjere za njeno suzbijanje i Informacija o uslovima i životu omladine na području Grada Derventa.

     Od kadrovskih pitanja na 16. sjednici razmatraće se nekoliko odluka i rješenja kao što su:  Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa i ponovljeni Javni konkurs za jednog člana -predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne predškolske ustanove „Trol“  Derventa; Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora  Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa; Prijedlog odluke o rapisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Sportski centar“ Derventa; Prijedlog odluke o raspisivanju Ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Turistička organizacija grada Derventa“ Derventa; Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove „Turistička organizacija grada Derventa“ Derventa; Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Javne ustanove „Turistička organizacija grada Derventa“ Derventa; Prijedlog rješenja o razrješenju  članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa; Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa; Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog plana „GAKOVAC“ (k.č. broj: 2252/2 KO Derventa 1).

     Na 16. sjednici odbornici Skupštine grada Derventa Upoznaće se sa pravosnažnom presudom Okružnog suda u Doboju broj: 13 0 U 006949 22 U od 01.07.2022. godine i razmatrati Prijedlog rješenja o izvršenju pravosnažne Presude Okružnog suda u Doboju broj: 13 0 U 006949 22 U od 01.07.2022. godine i Prijedlog rješenja o razrješenju sa funkcije predsjednika Skupštine grada Derventa.

     Na kraju sjednice, a odlučujući u funkciji Skupštine JP „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa Skupština grada Derventa razmatraće Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa; Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“. d.o.o. Derventa; Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“, d.o.o. Derventa i Prijedlog odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa.