NAREDBA o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji opštine Derventa

Mar 17 2020