Javni oglas za imenovanje tri člana Gradske izborne komisije Derventa

Mar 15 2022

Javni oglas za imenovanje tri člana Gradske izborne komisije Derventa

 

 

Skupština grada Derventa na 11. sjednici održanoj 28. februara 2022. godine, donijela je Odluku o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje tri člana Gradske izborne komisije Derventa  broj: 01-022-34/22.

            U skladu sa Odlukom, Javni oglas za imenovanje tri člana Gradske izborne komisije Derventa, objavljen je u dnevnom listu Glas Srpske 10. marta 2022. godine, u „Službenom glasniku RS“, broj 22 od 14. marta 2022. godine i u Derventskom listu, broj: 2786 od 10. marta 2022. godine.

            Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objavljivanja  Javnog oglasa u jednom od naprijed navedenih javnih glasila i teče od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglasa u jednom od navedenih javnih glasila. Krajnji rok za podnošenje prijava na Javni oglas ističe 22. marta 2022. godine.