Javna rasprava o Nacrtu Poslovnika o radu Skupštine grada Derventa

Jun 30 2021

Javna rasprava o Nacrtu Poslovnika o radu Skupštine grada Derventa

 

          Skupština grada Derventa na 6. sjednici održanoj 25. juna 2021. godine, nakon razmatranja Nacrta Poslovnika o radu Skupštine grada Derventa, donijela je Zaključak broj: 01-022-304/21 od 25. juna 2021. godine kojim je prihvaćen Nacrt Poslovnika o radu Skupštine grada Derventa i upućen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

            Za sprovođenje javne rasprave zaduženi su Komisija za statut i propise i Odjeljenje za opštu upravu.

            Sve primjedbe, mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti u pisanoj formi Skupštini grada Derventa- Komisiji za statut i propise i Odjeljenju za opštu upravu, najkasnije do 26. jula 2021. godine.