UPUTSTVO PREDUZEĆIMA ZA SPREČAVANJA POJAVE I ŠIRENJA COVID-19 NA RADNOM MJESTU

Mar 16 2020

Uputstvo preduzećima za sprečavanja

pojave i širenja COVID-19 na radnom mjestu

 

U januaru 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je epidemiju nove korona virusne bolesti u provinciji Hubei (Kina) kao vanredni javnozdravstveni događaj od međunarodnog značaja. SZO je izjavila da postoji visok rizik od širenja korona virusne bolesti (COVID-19) na druge zemlјe širom svijeta.

SZO i vlasti u službi javnog zdravlјa širom svijeta preduzimaju mjere za sprečavanje pojave i širenja epidemije COVID-19. Svi dijelovi društva, uklјučujući preduzeća i poslodavce imaju svoju ulogu u cilјu sprečavanja pojave i širenja ove bolesti.

Kako se COVID-19 prenosi

Osobe koje imaju COVID-19, prilikom kašlјanja, kihanja i govora, oslobađaju kaplјice zaražene tečnosti. Većina ovih kaplјica pada na podove i okolne radne površine i predmete, (radni stolovi, laptopi, telefoni, itd). Zaposleno osoblјe se može zaraziti virusom koji izaziva COVID-19 dodirivanjem zagađenih površina ili predmeta, a zatim dodirivanjem očiju, nosa ili usta. Ako stoje na udalјenosti od jednog metra od osobe sa COVID-19, mogu se zaraziti udisanjem kaplјica koje je bolesnik izbacio iz usta i nosa (kihanje, kašalј, govor). Drugim riječima, COVID-19 se širi na sličan način kao i grip. Većina osoba zaraženih COVID-19 ima blage simptome i oporavlјa se bez komplikacija. Međutim, određen broj oblјelih imaju ozbilјniju bolest i koja zahtijeva bolničko liječenje. Rizik od ozbilјnih bolesti raste s godinama, tako da su osobe od 40 i više godina života, osjetlјiviji u odnosu na mlađe od 40 godina. Osjetlјivije su i osobe sa oslablјenim imunološkim sistemom i stanjima poput dijabetesa, bolesti srca i pluća.

Mjere za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 na radnom mjestu

Postoji cijeli niz mjera koje ne zahtijevaju značajne finansijske izdatke, a koje će pomoći spriječiti širenje infekcija na radnom mjestu, poput prehlade, gripa i drugih viroza, te zaštititi kupce, izvođače, zaposlene, saradnike i druge.

Poslodavci trebaju početi primjenjivati ove mjere odmah, čak i ako COVID-19 nije stigao u zajednice u kojima posluju. Time mogu smanjiti radne dane izgublјene zbog bolesti i zaustaviti ili usporiti širenje COVID-19 ako stigne na neko od radnih mjesta.

 1. Na radnom mjestu potrebno je porovoditi slјedeće sanitarno higijenske mjere:
 • Sve radne površine i predmete redovno čistiti i brisati odgovarajućim dezinfekcionim sredstvima, jer kontaminacija predmeta i površina koje zaposleni i kupci dodiruju jedan od glavnih načina širenja COVID-19;
 • Obezbijediti sva potrebna sredstva za čišćenje i dezinfekciju, da budu svima dostupna;
 • Redovno i učestalo higijensko pranje ruku sapunom i vodom od strane zaposlenih, izvođača, kupaca/klijenata, jer pranjem ruku se uništavaju i odstranjuju mikroorganizmi (virusi) koji izazivaju COVID-19;
 • U slučaju nemogućnosti pranja ruku, može se koristiti dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ako ruke nisu vidlјivo prlјave;
 • Postaviti plakate koji promovišu pranje ruku na higijenski način (Izvor- stranice SZO ili lokalni Dom zdravlјa);
 • Ove mjere kombinovati sa drugim mjerama komunikacije, kao što su pružanje smjernica od strane službenika za zaštitu na radu, sastanci sa zaposlenim i slično;
 1. Promovisati i provoditi mjere respiratorne higijene
 • Istaknuti plakate za promociju provođenja pravilne respiratorne higijene, kao i putem interne i eksterne komunikacije;
 • Obezbijediti dostupnost papirnih maramica/ubrusa koje se koriste prilikom kašlјa, kihanja, curenja sadržaja iz nosa, koje se nakon korištenja odlažu na higijenski način u zatvorene kante za otpatke;
 • Obezbijediti određene količine maski za lice (medicinske/hirurške) koje se koriste u slučaju pojave znakova respiratorne infekcije do konačnog zbrinjavanja;
 1. Mjere koje treba preduzeti u slučaju pojave COVID-19 u zajednici
 • U slučaju pojave i širenja COVID-19 u zajednici, obavijestiti sve zaposlene da u slučaju pojave respiratornih simptoma (kašalј, povišena temperatura, otežano disanje) ostanu kod kuće i da se jave dr medici -epidemiologu ili doktoru porodične medicine u lokalnom domu zdravlјa;
 • Ove informacije postaviti na vidnim mjestima (plakat) u preduzeću i slati drugim komunikacionim kanalima koje se koristite;
 • Obavijestiti zaposlene da će odsustvo sa posla moći računati kao bolovanje.