Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Derventa za 2019. godinu

Jul 19 2018

REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA DERVENTA 
NAČELNIK OPŠTINE 

 

Broj: 02-403-13/18
Datum, 17. 07. 2018. godine

J  A  V  N  I        P   O   Z   I   V

 

Pozivaju se svi korisnici budžetskih sredstava da u pisanom obliku najkasnije do 15. 09. 2018. godine podnesu  budžetski zahtjev za korišenje sredstava iz budžeta opštine Derventa za 2019. godinu.  

Korisnici budžetskih sredstava koji nemaju potrošačku jedinicu u okviru budžeta, a korisnici su grant sredstava dužni su dostaviti informaciju o potrebnim sredstvima i aktivnostima nadležnom odjeljenju radi planiranja rashoda po osnovu grantova, najkasnije 03. 09. 2018. godine.
Mjesne zajednice takođe dostavljaju obrazac sa prijedlozima za potrebnim sredstvima koji je definisan prilogom broj 4 do 03. 09. 2018. godine, kako bi nadležna odjeljenja obradila do 15. 09. 2018. godine.

Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Derventa za 2019. godinu sa prilozima postavljeno je na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa www.derventa.ba.

Svi budžetski korisnici su dužni dostaviti procijenu izvršenja vlastitih prihoda i primitaka, kao i procjenu izvršenja rashoda i izdataka  koje planiraju do kraja 2018. godine, kao poseban dodatak budžetskom zahtjevu, iskazan vrijednosno po strukturi (po stavkama) budžeta za  2018. godinu ili predloženom izmjenom strukture u odnosu na 2018. godinu.

Ovaj javni poziv biće objavljen u „Derventskom listu“, internet stranici opštine Derventa www.derventa.ba i oglasnoj tabli opštine Derventa.

NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić, s.r.

 

  1. Uputstvo
  2. Prilog budžetskim korisnicima
  3. Prilog mjesne zajednice