Saziv 34. sjednice Skupštine opštine Derventa

Dec 04 2019

Saziv 34. sjednice Skupštine opštine Derventa

 

Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 34. sjednicu Skupštine opštine Derventa  za četvrtak, 12. decembra 2019. godine, sa početkom u 10 časova.

            Za dnevni red  34. sjednice predloženo je 30 tačaka. Nakon „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa, na 34. sjednici razmatraće Prijedlog odluke o donošenju Regulacionog plana „PARK, a nakon toga set finansijskih dokumenata i to: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Budžeta opštine  Derventa za 2019. godinu – Rebalans Budžeta  za 2019. godinu; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2019. godinu; Prijedlog plana o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja opštine Derventa za 2019. godinu; Prijedlog odluke o uključivanju u trezorski sistem poslovanja Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa; Prijedlog odluke o usvajanju Budžeta opštine Derventa za 2020. godinu i Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2020. godinu.

            Na 34. sjednici pred odbornicima će se naći i  Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Derventa u 2020. godini i Prijedlog odluke o visini stope poreza za nepokretnosti na području opštine Derventa za 2020. godinu.

            Na dnevnom redu 34. sjednice će se razmatrati i nekoliko Prijedloga programa i to: Prijedlog programa rada Skupštine opštine Derventa za 2020. godinu; Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu; Prijedlog programa mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Derventa za 2020. godinu, kao i Prijedlog plana sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području opštine Derventa za 2020. godinu.

            Na ovoj sjednici odbornici Skupštine opštine razmatraće i Prijedlog odluke o komunalnom redu; Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija u objektima koji su u vlasništvu opštine Derventa; Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima savjeta mjesnih zajednica na području opštine Derventa za 2020. godinu; Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja za 2020. godinu;Prijedlog odluke o ekonomskoj cijeni usluge Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa za 2020. godinu, kao i set odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja- kompletiranja građevinskih čestica i to:            Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa, a radi oblikovanja- kompletiranja građevinske čestice (građevinska parcela broj 6) Đurić (Živka) Peri iz Dervente; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog  građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa, a radi oblikovanja- kompletiranja građevinske čestice (građevinska parcela broj 8) Đurić (Živka)   

Peri iz Dervente; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog    građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Latinović (Mirka) Mirjani iz Dervente; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa, a radi oblikovanja- kompletiranja građevinske čestice Đukić (Stanka) Dušku iz Dervente; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog    

građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa, a radi oblikovanja- kompletiranja građevinske čestice Đukić (Save) Marinku iz Dervente, kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti za gradsko građevinsko zemljište dodijeljeno prema Rješenju o dodjeli na korišćenje građevinskog zemljišta bez naknade broj: 02-475-35/123 od 21.04.2000. godine Pavić (Dušan) Milanu iz Zagreba.

            Na dnevnom redu 34. sjednice razmatraće se dvije informacije i to Informacija o uslovima i životu penzionera na području opštine i Informacija o primjeni Odluke o ravnopravnosti polova u opštini Derventa za period 01.01.-31.10.2019. godine.

            Na kraju sjednice, Skupština opštine Derventa će, u funkciji Skupštine Javnog preduzeća“ Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa, razmatrati Prijedlog odluke o izmjenama Statuta ovog javnog preduzeća.