Saziv 27. sjednice Skupštine opštine Derventa

Apr 10 2019

 

Poziv za 27. sjednicu Skupštine opštine Derventa

 

            Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 27. sjednicu Skupštine opštine Derventa  za četvrtak, 18. aprila 2019. godine, sa početkom u 10 časova.

            Za Dnevni red  27. sjednice predloženo je 28 tačaka.

            Nakon usvajanja Zapisnika sa 25. i 26. sjednice Skupštine opštine i „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa na 27. sjednici razmatraće Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području opštine Derventa, Prijedlog plana godišnjeg utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2019. godini i Prijedlog programa namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih naknada za 2019. godinu.

            Odbornici Skupštine opštine Derventa na 27. sjednici razmatraće Izvještaj o radu Načelnika opštine i radu Opštinske uprave Derventa u 2018. godini, Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2018. godinu, Informaciju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske- Sjedište zamjenika u Doboju za period 01.01. 2018. do 31.12.2018. godine- Opština Derventa, Izvještaj o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2018. godini, Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada u 2018. godini i Informaciju o stanju u oblasti kulture na području opštine i mjere za njeno prevazilaženje.

            Na dnevnom redu ove sjednice nalazi se i set odluka o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa putem prve licitacije fizičkim i pravnim licima (15 odluka), kao i Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa u obuhvatu Regulacionog plana „KOMUNALNO-SERVISNI CENTAR“ putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).