OBAVJEŠTENjE ZA BIRAČE KOJIMA JE ODBIJEN UPIS U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANjE IZVAN BiH

Oct 02 2020