O B A V J E Š T E Nj E

Nov 13 2018

   

O B A V J E Š T E Nј E

 

          Na 21. sjednici Skupštine opštine, koja je održana dana 31.10.2018. godine, Zaklјučkom je prihvaćen Nacrt strategije razvoja opštine Derventa za period 2018-2025. godine i upućen na javnu raspravu, koja će trajati do 30.11.2018. godine. Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da primjedbe, mišlјenja i prijedloge dostave Odjelјenju za privredu i društvene djelatnosti najkasnije do isteka navedenog roka. 

 

 

RAZVOJNI TIM ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA OPŠTINE DERVENTA