Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa

Jun 18 2018

Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa  (217 KB)

Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine Odlukom broj: 01-022-171/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna 2018. godine. Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa i ističe 30. juna 2018. godine (subota) za kandidate koji prijavu dostavljaju putem pošte, a kandidati mogu prijave dostaviti lično putem protokola i 2. jula 2018. godine (ponedeljak).

Konkurs u prilogu.