Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko kulturni centar“ Derventa

Jun 18 2018

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko kulturni centar“ Derventa  (225 KB)

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora i tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko kulturni centar“ Derventa, raspisala je Skupština opštine Derventa na 19. sjednici održanoj 30. maja 2018. godine Odlukom broj: 01-022-172/18 od 30.05. 2018. godine.

Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i „Derventskom listu“ 14. juna 2018. godine, a u „Službenom glasniku RS“ broj 53/18 od 15. juna 2018. godine. Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa i ističe 30. juna 2018. godine (subota) za kandidate koji prijavu dostavljaju putem pošte, a kandidati mogu prijave dostaviti lično putem protokola i 2. jula 2018. godine (ponedeljak).

Konkurs u prilogu.