Dodjela mjesta u biračkim odborima- tabela 2

Aug 08 2018

Dodjela mjesta u biračkim odborima- tabela 2

lat-Tabela-2.-sa-nazivima-pol.-subjekata-Popunjavanje-mjesta-u-BO-na-BM