Сазив 33. сједнице Скупштине општине Дервента

Nov 25 2019

Сазив 33. сједнице Скупштине општине Дервента

 

         

           Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 33. сједницу Скупштине општине Дервента  за понедељак, 2. децембра 2019. године, са почетком у 10 часова.

            За дневни ред  33. сједнице предложене су 34 тачаке.

            Након усвајања Записника са 32. сједнице Скупштине општине и „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента на 33. сједници разматраће Приједлог програма о допуни Програма намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за 2019. годину; Приједлог одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања; Приједлог одлуке о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања; Приједлог одлуке о поступку субвенционисања закупнине; Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини општине Дервента уписаних у КО Дервентски Луг путем усменог јавног надметања (лицитације), као и сет одлука о продаји непокретности у својини општине Дервента путем лицитације или непосредном погодбом ради обликовавња-комплетирања грађевинске честице, физичким лицима и привредним друштвима. Скупштина општине разматраће и Приједлог одлуке о прихватању понуђеног земљишта као поклона, без накнаде, од  ранијег индикативног посједника Наградић Симе из Црнче, а ради проширења гробља у Црнчи, као и Приједлог одлуке о утврђивању тржишне вриједности за градско грађевинско земљиште додијељено према Рјешењу о додјели на коришћење градског грађевинског земљишта без накнаде број: 02-475-35/1004 од 12.03.2002. године Удовичић (Јово) Младену из Зенице.

            Одборници Скупштине општине Дервента ће на овој сједници разматрати и Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за период од 01.01. -30.09. 2019. године; Анализа стања и потреба социјално најугроженијих категорија и корисника права на новчану помоћ, као и више информација  и то: Информација о стању безбједности саобраћаја на територији општине Дервента; Информација о стању гробаља на подручју општине Дервента; Информација о пословним просторима, гаражама и становима у власништву  општине; Информација о спортским активностима и резултатима рада спортских колектива у 2018. години; Информација о активностима везаним за рјешавање стамбеног питања носиоца станарског права чији су станови порушени; Информација о регистрацији заједница етажних власника, инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда и станова; Информација о реализацији приватизације државних станова и кориштењу неоткупљених станова;

 

            На 33. сједници ће се разматрати Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове; Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове; Приједлог рјешења о именовању Савјета за израду измјене дијела Регулационог плана „ГРАД“; Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља  Дервента и Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента, а након тога и Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента.