Организовати и ојачати институције система за подршку жртвама насиља

Gender centar
Jan 31 2020

Представници Гендер центра –Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске разговарали су са начелником општине Милорадом Симићем о учешћу општине Дервента у програму „Побољшање приступа квалитетнијим мултисекторским услугама за жртве насиља над женама,укључујући насиље у породици на локалном нивоу у складу са Истанбулском конвенцијом-друга фаза“.Реализацију овог програма подржава Влада Републике Српске , а носиоци реализације у оквиру ове друге фазе биће локалне заједнице које су дужне да у оквиру локалне управе формирају тим задужен за реализацију програма. Гендер центар је у обавези да редовно извјештава Владу РС о реализованим активностима и оствареним резултатима. Циљ програма је ојачати одговор друштва и институција система на насиље над женама и у породици.

Програм ће бити реализован у шест општина и то у Дервенти, Градишци, Србцу, Лакташима ,Прњавору и Броду. Основа  програма је јачање мултисекторске сарадње и механизма заштите и превенције насиља над женама  и у породици на подручју локалних заједница  у Републици Српској  и у потпуности је заснован на законском оквиру Републике Српске  као и стратешким  документима у области насиља над женама и у породици  Републике Српске. 

„Мултисекторски приступ  значи мултисекторски  одговор  на насиље у породици односно организован одговор институција у ланцу подршке и помоћи жртвама насиља. Институције дјелују појединачно  и из праксе је познато да се жртва насиља изгуби у том ланцу  и на крају  не добије адекватну помоћ. Република Српска је добар дио својих закона усагласила с Истанбулском конвенцијом и   али смо констатовали да су нам најслабија карика локалне заједнице и да ту треба нешто да се уради.Потребно је да општинске скупштине усвоје Протокол  и Правилник о раду,документе  које ће добити од Гендер центра ,а општине су дужне да ураде своје акционе планове о превенцији  у борби против насиља.Значи, мултисекторски одговор треба да постане дио система и институција  и да постоји као једно тијело које ће увијек и на адекватан начин реаговати  на насиље у породици“,рекла је Маја Марјановић ,координатор на пројекту.   Реализација пројекта је почела у октобру 2019.године и трајаће до краја 2020.године.                                                                                                       

 Гендер центар ће такође  координисати и јачање капацитета професионалаца у пружању услуга жртвама починиоцима родно заснованог насиља. С тим у вези биће проведена и обавезна обука чланова тимова који ће бити изабрани на локалном нивоу.                                                                                Програм ће се такође фокусирати и на превенцију родно заснованог насиља  кроз рад на разбијању родних стереотипа у раду са младима(посебно мушкарцима).У раду ће се користити мултисекторски приступ  у смислу рада са институцијама система:школама, полицијом, судовима, Центрима за социјални рад, Домовима здравља, Центрима за ментално здравље, Канцеларијама за пружање бесплатне правне помоћи, невладиним организацијама и медијским кућама .

Програм  се реализује у сарадњи  са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Босни  и Херцеговини , а  финансијски  је подржан о СИДЕ-Шведске