ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ


ЗАХТЈЕВИ ЗА ПРОМЈЕНУ ГРАЂАНСКОГ СТАЊА:


РБ Опис file
1. Захтјев за исправку података
2. Конкурсни образац
3. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу рођених
4. Захтјев за упис држављанства Републике Српске
5. Захтјев за упис држављанства Републике Српске у књигу држављана РС
6. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу рођених лица која су стекла држављанство БиХ у складу за Законом о држављанству
7. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
8. Захтјев за промјену личног имена
9. Захтјев за промјену ентитетског држављанства и упис држављанства Републике Српске
10. Образац за помоћ мајкама за новорођено дијете
11. Образац за суфинансирање вантјелесне оплодње
12. ЗАХТЈЕВ за признавање права на новчано примање незапосленом родитељу четворо или више дјеце у Републици Српској
13. Захтјев за суфинансирање вртића