Образац СГ-3 за пријаву кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гл. листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

May 19 2022