Јавни позив за предлагање кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље са златним грбом Града у 2022. години

Jun 01 2022

 

 

Јавни позив за предлагање кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље са златним грбом Града у 2022. години

 

 

 

Комисија за награде и признања Скупштине града Дервента, на сједници одржаној 30. маја 2022. године, у складу са чланом 16. Одлуке о јавним признањима  Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 13/21), утврдила је јавни позив којим је покренула поступак за додјелу Великогоспојинске повеље са златним грбом Града Дервента у 2022. години.

            Великогоспојинска повеља са златним грбом Града као највиши облик признања у граду  додјељује се појединцима  и колективима, у складу са критеријумима утврђеним Одлуком  о јавним признањима Града Дервента.

            Право предлагања кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље имају: надлежни органи у привредним друштвима, предузећима и установама, мјесним заједницама, политичким организацијама и удружењима грађана.

            Приједлог кандидата се доставља Комисији за награде и признања Скупштине града Дервента у писаној форми и мора да садржи основне биографске податке о предложеном кандидату (појединцу), односно, статусне податке о правном и грађанско-правном лицу, са образложењем које се односи на  критеријуме, посебан допринос и постигнуте резултате због којих се предлаже додјела признања.

            Приједлог кандидата са потребним подацима доставља се Комисији за награде и признања Скупштине града Дервента најкасније до 24. јуна 2022. године.