Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента

May 06 2021

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента

 

Скупштина града Дервента, на наставку 3. сједнице одржане 12. априла 2021. године, донијела је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента.

Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента објављен је у дневном листу Глас Српске од 29. априла 2021. године, „Службеном гласнику РС“, број: 39/21 од 29. априла 2021. године и у Дервентском листу 29. априла 2021. године.

Рок за подношење пријава кандидата је 15 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса у једном од наведених јавних гласила и истиче  закључно са 14. 05. 2021. године.