Nacrt Budžeta za 2020. godinu – poziv za javnu raspravu

Oct 08 2019

nacrt_budzet_2020
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК -ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

 

Број:04-403-11/19

Датум: 08. 10. 2019. године

 

П О З И В   З А   Ј А В Н У   Р А С П Р А В У

прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми на

утврђени Нацрт буџета општине Дервента за 2020. годину

 

Начелник општине Дервента, у складу са чланом 31. став 1. тачка в) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број  121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланом 59. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и чланом  68. став 1. тачка 3) Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) донио је Одлуку о утврђивању нацрта Одлуке о усвајању буџета општине Дервента за 2018. годину за 2019. годину број 02-403-11/19 од 07. 10. 2019. године (у даљем тексту: Одлука).

У складу са тачком 2. и 3. Одлуке дефинисано је Одјељење за финансије да спроведе јавну расправу по утврђеном Нацрту буџета општине Дервента за 2020. годину, прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми, обављањем стручних расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру буџета општине Дервента и јавну расправу са осталим корисницима буџета, у периоду од  08. 10. 2019. године до 08. 11. 2019. године.

Стручна расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру буџета општине Дервента обавиће се према следећем распореду:

датум назив потрошачке јединице вријеме почетка јавне расправе мјесто – канцеларија број
14.10.2019.  Ј.У. Центар за културу, Дервента 09:00 28
 Ј.У. Спортски центар, Дервента 11:00 28
Ј.У. Туристичка организација општине Дервента, Дервента 14:00 28
15.10.2019. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са јавним установама и предузећима који се финансирају из гранта 09:00 14
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са организацијама проистеклим из одбрамбено отаџбинског рата и из Другог свјетског рата 10:00 14
потрошачке јединице Општинске управе Дервента 11:00 28
Ј.У. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Дервента 13:00 28
Јавна предшколска установа „Трол“, Дервента 15:00 28
17.10.2019. Ј.У. Стручна и техничка школа, Дервента 08:30 28
Ј.У. Средњошколски центар „Михајло Пупин“, Дервента 18:00 28
Ј.У. „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента 13:00 28
18.10.2019. остали учесници 11:30 14

 

Одјељење за финансије овај позив поставиће на званичну интернет страницу општине Дервента и огласну таблу општине Дервента, а обавјештење послати у Дервентски лист.

Циљ јавног позива је упознавања јавности у процесу доношења Буџета општине Дервента за 2020. годину и учешћа субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога буџета општине Дервента.

У прилогу се налази утврђени Нацрт буџета општине Дервента за 2020. годину.

 

                                                                                                                                                 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

  Миле Стринић, с. р.