Usluge organizovanja muzičkog programa u okviru manisfestacije „Karavan kroz Republiku Srpsku“.

Jul 13 2022

Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења

 

У складу са чланом 28. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14) објављује се информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења  о набавци услуга у предмету „Услуге организовања музичког програма у оквиру манифестације „Каравн кроз Републику Српску“.

Разлог спровођења овог поступка наведени су у тендерској документацији.

 

У прилогу је тендерска документација.

 

 

td muzicki program

td muzicki program