Сазив 38. сједнице Скупштине општине Дервента

Aug 06 2020

 

Сазив 38. сједнице Скупштине општине Дервента

 

     Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 38. сједницу Скупштине општине Дервента  за петак, 14. август 2020. године, са почетком у 10 часова.

      38. сједница Скупштине општине Дервента одржаће се у великој сали Јавне установе „Центар за културу“ Дервента, како би се испоштовале превентивне мјере заштите у превенцији ширења обољења ЦОВИД-19 изазваног новим вирусом корона.

За дневни ред 38. сједнице предложене су 33 тачке. Након усвајања Записника са 37. сједнице Скупштине општине Дервента, те „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента, на почетку 38. сједници разматраће Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „ГРАД“, као и Инфомрацију ЈЗУ Дом здравља Дервента о превентивној здравственој заштити становништва у претходној години. Скупштина општине разматраће и неколико тачака везаних за рад ЈУ „Центар за социјални рад Дервента“, а које се односе на Извјештај о раду Првостепене стручне комисије за процјену и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, те положај старих и изнемоглих лица који су корисници права на новчану помоћ, улогу органа старатељства, као и приједлог мјера у виду помоћи и заштите. Одборници ће такође разматрати и Приједлог програма коришћења посебних водних накнада за 2020.годину, као и Приједлог Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за ову годину. На дневном реду се налазе и предложене тачке везане за измјене и допуне Програма додјеле субвенција пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести ЦОВИД-19, изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 у општини Дервента, као и Приједлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о ослобађању плаћања закупнине у општини Дервента. Поред тога, разматраће се Приједлог одлуке о додјељивању Великогоспојинске повеље са златним грбом Општине у 2020. години, привредном друштву Металац МБМ до.о. Дервента, као највишег облика јавног признања Општине, као и приједлог одлука о додјели Захвалнице општине Дервента у 2020. години Савку Пећићу-Песи и Славојки Миоданић.

На дневном реду 38. сједнице налази се више одлука о продаји непокретности у својини општине Дервента  путем лицитације привредним друштвима и физичким лицима и продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта путем непосредне погодбе ради обликовања-комплетирања грађевинских честица физичким лицима, као и продаја непокретности уписаних у КО Модран и КО Осиња путем лицитације.

На дневном реду 38. сједнице налази се разматрање више извјештаја, а то су Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за период 01.01.-30.06. 2020. године, Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину, Извјештај о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта у 2019. години, те Извјештај о зимском одржавању локалних путних праваца и градских улица у периоду од 15.11.2019. године до 15.03.2020.године.

Посљедње тачке на 38. Сједници Скупштине општине, односе се на разматрање Информације о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине Дервента, те Информације о условима и животу омладине у општини Дервента.