Saziv 38. sjednice Skupštine opštine Derventa

Aug 06 2020

 

Saziv 38. sjednice Skupštine opštine Derventa

 

     Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 38. sjednicu Skupštine opštine Derventa  za petak, 14. avgust 2020. godine, sa početkom u 10 časova.

      38. sjednica Skupštine opštine Derventa održaće se u velikoj sali Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa, kako bi se ispoštovale preventivne mjere zaštite u prevenciji širenja oboljenja COVID-19 izazvanog novim virusom korona.

Za dnevni red 38. sjednice predložene su 33 tačke. Nakon usvajanja Zapisnika sa 37. sjednice Skupštine opštine Derventa, te „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa, na početku 38. sjednici razmatraće Prijedlog odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana „GRAD“, kao i Infomraciju JZU Dom zdravlja Derventa o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u prethodnoj godini. Skupština opštine razmatraće i nekoliko tačaka vezanih za rad JU „Centar za socijalni rad Derventa“, a koje se odnose na Izvještaj o radu Prvostepene stručne komisije za procjenu i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, te položaj starih i iznemoglih lica koji su korisnici prava na novčanu pomoć, ulogu organa starateljstva, kao i prijedlog mjera u vidu pomoći i zaštite. Odbornici će takođe razmatrati i Prijedlog programa korišćenja posebnih vodnih naknada za 2020.godinu, kao i Prijedlog Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za ovu godinu. Na dnevnom redu se nalaze i predložene tačke vezane za izmjene i dopune Programa dodjele subvencija poslovnim subjektima za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2 u opštini Derventa, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine u opštini Derventa. Pored toga, razmatraće se Prijedlog odluke o dodjeljivanju Velikogospojinske povelje sa zlatnim grbom Opštine u 2020. godini, privrednom društvu Metalac MBM do.o. Derventa, kao najvišeg oblika javnog priznanja Opštine, kao i prijedlog odluka o dodjeli Zahvalnice opštine Derventa u 2020. godini Savku Pećiću-Pesi i Slavojki Miodanić.

Na dnevnom redu 38. sjednice nalazi se više odluka o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa  putem licitacije privrednim društvima i fizičkim licima i prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja-kompletiranja građevinskih čestica fizičkim licima, kao i prodaja nepokretnosti upisanih u KO Modran i KO Osinja putem licitacije.

Na dnevnom redu 38. sjednice nalazi se razmatranje više izvještaja, a to su Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01.-30.06. 2020. godine, Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2019. godini, te Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica u periodu od 15.11.2019. godine do 15.03.2020.godine.

Posljednje tačke na 38. Sjednici Skupštine opštine, odnose se na razmatranje Informacije o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području opštine Derventa, te Informacije o uslovima i životu omladine u opštini Derventa.