Сазив 28. сједнице Скупштине општине Дервента

May 21 2019

Сазив 28. сједнице Скупштине општине Дервента

 

            Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 28. сједницу Скупштине општине Дервента  за сриједу, 29. маја 2019. године, са почетком у 10 часова.

            За дневни ред  28. сједнице предложено је 29 тачака.

            Након усвајања Записника са 27. сједнице Скупштине општине и „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента на 28. сједници разматраће Приједлог одлуке о доношењу дијела Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана „ПАРК“, Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја локалних путних праваца и улица у насељу на подручју општине Дервента за период 2019.- 2025. године, Приједлог одлуке о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава, Приједлог програма уређења градског грађевинског земљишта у 2019. години, Приједлог плана о измјенама и допунама Плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Дервента за 2019. годину, Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о давању сагласности за формирање катастарских честица на територији катастарске општине Дервента 1, те Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“.

            На дневном реду 28. сједнице разматраће се неколико одлука о продаји непокретности у својини општине Дервента путем прве лицитације ( продаја земљишта), као и два приједлога одлука о куповини градског грађевинског земљишта намијењеног за изградњу приступне саобраћајнице у саставу Улице 16. крајишке у Дервенти.

            Одборници Скупштине општине разматраће неколико извјештаја, а између осталих и Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за период 01.01.-31.03. 2019. године, као и шест информација о из различити области.