Saziv 28. sjednice Skupštine opštine Derventa

May 21 2019

Saziv 28. sjednice Skupštine opštine Derventa

 

            Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 28. sjednicu Skupštine opštine Derventa  za srijedu, 29. maja 2019. godine, sa početkom u 10 časova.

            Za dnevni red  28. sjednice predloženo je 29 tačaka.

            Nakon usvajanja Zapisnika sa 27. sjednice Skupštine opštine i „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa na 28. sjednici razmatraće Prijedlog odluke o donošenju dijela Regulacionog plana „INDUSTRIJSKA ZONA“, Prijedlog zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „PARK“, Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja lokalnih putnih pravaca i ulica u naselju na području opštine Derventa za period 2019.- 2025. godine, Prijedlog odluke o raspodjeli utvrđenog suficita i neutrošenih namjenskih sredstava, Prijedlog programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2019. godini, Prijedlog plana o izmjenama i dopunama Plana sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području opštine Derventa za 2019. godinu, Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti za formiranje katastarskih čestica na teritoriji katastarske opštine Derventa 1, te Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Derventa“.

            Na dnevnom redu 28. sjednice razmatraće se nekoliko odluka o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa putem prve licitacije ( prodaja zemljišta), kao i dva prijedloga odluka o kupovini gradskog građevinskog zemljišta namijenjenog za izgradnju pristupne saobraćajnice u sastavu Ulice 16. krajiške u Derventi.

            Odbornici Skupštine opštine razmatraće nekoliko izvještaja, a između ostalih i Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01.-31.03. 2019. godine, kao i šest informacija o iz različiti oblasti.