Увод


Добро дошли на страницу Службених гласника општине Дервента.

Напомена: Објављени текст можете користити искључиво као информацију јер он нема мјеродавност текста штампаног у Службениом гласнику!

Одредбе о Службеном гласнику


Општина Дервента има службено гласило - Службени гласник општине Дервента.
Одлуке и други општи акти објављују се у Службеном гласнику општине Дервента, прије него ступе на снагу. Одлуке и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.
Одлуке и други општи акти не могу имати повратно дјеловање.

Издавач: Скупштина општине Дервента
Одговорни уредник: Сања Малешевић
Штампа: "Графика" Дервента

Упутство за коришћење


За навигацију кроз Регистар Службених гласника користите меније изнад.
Ако желите да пронађете пропис, то можете учинити на 3 начина: помоћу регистра прописа, регистра година или регистра категорија.

За приказ списка комплетних Службених гласника датих у пдф формату кликните овдје.