Предузеће „Металац МБМ“ предложено за Великогоспојинску повељу

POSJETA MINISTRA PETRIČEVIĆA 141
Jul 17 2020

За највише општинско признање Великогоспојинску повељу са златним грбом општине, Комисија  за награде и признања Скупштине општине је предложила предузеће „Металац МБМ“, оснивача и власника предузећа Слободана  Голуба.

Предсједник комисије Славиша Ђураш је рекао да је „Металац МБМ“ предложен од стране четири предлагача.

„Комисија је разматрала пристигле приједлоге од стране општинских одбора СНСД-а, ДНС-а и мјесних заједница Календеровци  и Луг.Утврдили смо да предложени кандидат испуњава све услове.Коначна одлука биће донесена на наредној сједници Скупштине општине“,рекао је Ђураш.

Приједлог је образложен тиме да  предузеће „Металац МБМ“из године у годину, усвајањем нових технологија ,повећава обим и унапређује процес производње,а самим тим и број запослених радника што опет доприноси развоју општине.Осим тога, предузеће је дало изузетан допринос  у области образовања и у сарадњи са средњим школама припрема ученике да по завршетку школовања могу одмах да се укључе у производне процесе.Може такође да послужи као примјер када је ријеч о бризи за раднике и о учешћу  у многим хуманитарним акцијама.

Признање ће бити додијељено 28.августа  на свечаној сједници Скупштине општине поводом Дана општине.