Општински карантин на Плехану престао са радом

PLEHAN
May 14 2020

Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације од 11.маја регулисано је да престају са радом општински карантини, у којима су боравила лица којима је наложена изолација због корона вируса. У складу са тим закључком у уторак је, послије мјесец и по дана рада, престао са радом општински карантин који се налазио у Терапијској заједници „Извор“ на Плехану.
Све особе које су у тренутку доношења закључка боравиле у карантину , упућене су својим кућама у којима би требало да проведу остатак изолације. Објекат општинског карантина на Плехану је након одласка лица ,која су у њему била смјештена, детаљно очишћен и дезинфикован.
Из Општинског штаба за ванредне ситуације је саопштено да на снази остаје закључак Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дервента о успостављању карантина тако да објекат ,сав намјештај и опрема остају под надзором надлежних институција општине Дервента .
Допуном закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, који се односи на обавезну изолацију лица која улазе у Републику Српску , прописано је да ће за свако лице које се пријави да ће боравити у Републици Српској краће од 14 дана , републички инспектор донијети рјешење о стављању у кућну изолацију на пријављени број дана. На основу донесеног рјешења ,особа је дужна да се пријави надлежној хигијенско-епидемиолошкој служби у мјесту боравка у року од 24 часа од уласка у Српску, а надлежној комуналној полицији прије напуштања мјеста боравка.