ЈЗУ Дом здравља адекватно реаговао на појаву инфекција корона вирусом

DOM ZDRAVLJA
Jun 01 2020

Од момента првог обољелог од инфекције корона вирусом у Републици Српској и проглашења ванредне ситуације и касније ванредног стања ,ЈЗУ Дома здравља Дервента је у складу са препорукама и упутствима Министарства здравља и социјалне заштите РС и Института за јавно здравство РС проводио посебне и ванредне мјере за сузбијање и спречавање ширења инфекције на територији општине Дервента и о томе обавјештавао сва надлежна тијела.
Одмах је , по одлуци Републичког и Општинског штаба за ванредне ситуације, извршена прерасподјела послова, дефинисани тимови који раде заједно без мијешања са осталим тимовима и прилагођена организација рада установе како би се брзо и адекватно реаговало на појаву сумње или инфекције корона вирусом и смањила могућност ширења заразе на становништво али и запослене у Дому здравља. Одређена је особа за контакт са Институтом и надлежним министарством и телефон ,који је био грађанима на располагању 24 час за све информације. Такође је, у складу са закључцима Штаба за ванредне ситуације отворена директна линија за комуникацију са лицима која долазе из иностранства и лицима за која постоји сумња на инфекцију новим корона вирусом. Редовно је јавност путем медија била упозната са епидемиолошком ситуацијом на подручју општине.
У склопу Дома здравља је одређена и просторија за изолацију намијењена за пријем и преглед пацијената код којих је постојала сумња на инфекцију изазвану новим корона вирусом, а у склопу Службе за хигијенско-епидемиолошку заштиту налази се адекватно опремљена амбуланта намијењена за прегледе пацијената са респираторним инфекцијама. На улазу у установу постављен је тријажни пункт,а на којем је стручно медицинско особље вршило тријажно анкетирање и усмјеравало пацијенте на даље кретање кроз установу ,водећи рачуна о поштовању свих мјера које су доношене. Формиран је тим у оквиру Дома здравља који врши узимање узорака за тестирање на основу плана који прави епидемиолог. Узимање узорака врши се у просторијама за изолацију ,уз претходно заказивање и примјену свих мјера заштите за особље које врши узорковање и за пацијенте. У случају да је лице позитивно на корона вирус, епидемиолог врши неодложно анкетирање обољелог ,у сврху добијања података о контактима обољелог и његовом кретању ради предузимања свих неопходних мјера за спречавање ширења инфекције. Врши се процјена нивоа ризика контаката и предлажу мјере у складу са нивоом ризика.                                                                        У складу са новонасталом ситуацијом донешено је и низ прописаних процедура и упутстава које се односе на рад у установи у смислу превенције, раног откривања и лијечења инфекција изазваних новим корона вирусом односно поступања са лицима код којих постоји сумња да су обољели или били у контакту са обољелим те упутства која се односе на збрињавање инфективног отпада који је настао послије контакта са лицима која су била или могла бити изложена инфекцији, упутство за коришћење личне заштитне опреме и упутства о понашању запослених у установи. Вршена је и , у неколико наврата, и едукација свих категорија запослених у Дому здравља о инфекцији изазваној новим корона вирусом,начину реаговања на инфекцију и употреби личне заштитне опреме.
Одлуком Општинског штаба за ванредне ситуације основан је и општински карантин н Плехану. Дом здравља је именовао тим који је свакодневно обилазио лица смјештена у карантину и вршио здравствени надзор над истима. Такође именована су и два тима љекара и техничара за обављање здравственог надзора у карантину у Броду. Одређено је и возило хитне помоћи које се искључиво користи за превоз инфицираних лица.
Служба за хигијенско-епидемиолошку заштиту је од 16.марта према утврђеним плановима вршила дезинфекцију јавних установа, приватних субјеката на седмичном нивоу и објеката у којима су боравила лица инфицирана корона вирусом. Свакодневно се врши размјена информација са Институтом за јавно здравство Републике Српске .