Стипендије за ученике који упишу дефицитарна занимања

MREŽA NETVORK, 117
Jun 02 2020

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је конкурс за упис ученика у средње школе, у школској 2020/21.години .Очекује се упис око 9.800 ученика који завршавају основну школу. Уписну политику је министарство припремало у сарадњи са локалним заједницама и привредом како би се ускладиле потребе тржиште рада.

„Наш циљ је да ученицима ,који  не желе наставити школовање ,осигурамо запослење ,а онима који планирају да наставе образовање,добре компетенције  за наставак школовања. Тржишту су потребна занимања у области машинске ,текстилне  и дрвопрерађивачке индустрије“, саопштено је из министарства.

Влада Републике Српске  је,с тим у вези, донијела одлуку о стипендирању  ученика који желе да упишу дефицитарна занимања  на нивоу локалне заједнице. Новчана накнада на мјесечном нивоу  износила би 100 КМ у виду стипендије,а  поред тога  сносиће се и трошкови превоза. Ове стимулативне мјере представљају опредјељење Владе Републике Српске  да заједно са привредном заједницом креира  усмјерене  уписне  политике.

Са циљем унапређења повезаности образовања и тржишта рада надлежно министарство је ,приликом креирања уписне политике за прве разреде средњих школа ,водило рачуна о дефицитарним занимањима на подручју свих јединица локалне самоуправе ,у којима се налазе средње школе. У  складу са исказаним потребама тржишта рада у локалним заједницама и утврђеној дефицитарности одређених занимања ,утврђена је листа ових занимања по јединицама локалне самоуправе,односно средњим школама.

 Дефицитарна занимања у појединим локалним заједницама, између осталих, су занимања модни кројач, модни обућар, модни галантериста ,зидар,армирач-бетонирац,пекар, месар, бравар заваривач,електричар-електроинсталатер.  У Дервенти  су дефицитарна занимања модни обућар, бравар заваривач и обрађивач метала резањем.Свакако, у школовању занимања потребних привреди, основно питање је реализације квалитетне практичне наставе како би ученици по завршетку  средњошколског образовања могли да се укључе у процесе производње и квалитетно обављају послове на радном мјесту. С тим у вези  Министарство просвјете и културе РС је прошле године потписало уговоре са 100 привредних друштава  који обезбјеђују плаћене ученичке праксе у тим привредним субјектима. Измјенама Закона о средњем образовању и васпитању дефинисано је да 25 одсто практичне наставе треба да се обави код послодавца.

Јавним конкурсом  за упис ученика у средње школе одређена су два уписна рока  и то јунски од 15.до 26.јуна и јулски рок од 6.до 17.јула. Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама ,два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама и у том случају им се бодују резултати у успјеху у оба занимања ,смјера или одсјека , а рангирање се врши према успјеху у оба занимања ,смјера или одсјека. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације БиХ конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе ,без обзира на то гдје су завршили основну школу ,а под истим условима могу да конкуришу и уписују се и ученици из других држава, уз нострификацију дипломе.