Сазив 31. сједнице Скупштине општине Дервента

Sep 19 2019

Сазив 31. сједнице Скупштине општине Дервента

 

Предсједник Скупштине општине Дервента, Маријан Кљајић, сазвао је 31. сједницу Скупштине општине Дервента  за четвртак, 26. септембра 2019. године, са почетком у 10 часова.

            За дневни ред  31. сједнице предложена 31 тачака.

            Након усвајања Записника са 30. сједнице Скупштине општине и „Актуелног часа“, Скупштина општине Дервента на 31. сједници разматраће Приједлог одлуке о доношењу Плана заштите од пожара за период 2019.-2024. године, Приједлог одлуке о усвајању Акционог плана за имплементацију препорука по Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији општине Дервента за 2018. годину; Приједлог Плана о измјенама Плана коришћења средстава за техничко опремање, изградњу објеката и чување ватрогасне опреме које користи Територијална ватрогасна јединица општине Дервента у току 2019. године; Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини општине Дервента уписаних у КО Дервента 2, у обухвату РП „ПОТОЧАНИ, путем усменог јавног            

 надметања (лицитације);  Приједлог одлуке о продаји непокретности у својини општине Дервента уписаних   у КО Поље,  путем усменог јавног надметања (лицитације); Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског  грађевинског земљишта у својини општине Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Ћуп (Тодор) Давору из Дервенте и Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Дервента, а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Мишић (Радован) Зорану из Дервенте.

            На 31. сједници ће се разматрати Извјештај о извршењу Буџета општине Дервента за период 01.01.-30.06.2019. године; Извјештај о раду Јавне предшколске установе  „Трол“ Дервента за радну  2018/2019. годину; Годишњи Програм рада Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за радну   2019/2020. годину, као и Информације о раду и пословању јавних установа чији је оснивач општина Дервента за период јануар-јуни 2019. године, те Информације о раду и стању основног образовања у четири основне школе на подручју општине и Информације о раду и стању средњег образовања у двије средње школе.

 

            Одборници Скупштине општине на 31. сједници разматраће неколико рјешења из кадровске области и то: Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове; Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове; Извјештај Комисије за избор о спроведеном поступку по Јавном конкурсу са приједлогом за  именовање директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента; Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента и Приједлог рјешења о именовању директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента.