Сазив 12. сједнице Скупштине града Дервента

Mar 17 2022

Сазив 12. сједнице Скупштине града Дервента

 

           Потпредсједник Скупштине града Дервента, Витомир Пиваш, сазвао је 12. сједницу Скупштине града Дервента.

           12. сједница Скупштине града Дервента одржаће се у петак, 25. марта 2022. године са почетком у 10,00 часова, у сали Скупштине града Дервента.

            За Дневни ред 12. сједнице предложене су 53 тачке, а након усвајања Извода из Записника са 11. сједнице Скупштине града и Актуелног часа, Скупштина града Дервента бираће предсједника Скупштине града Дервента, те разматрати Приједлог Плана коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села   на подручју Града Дервента за 2022. годину; Приједлог Програма санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју града Дервента у 2022. години; Приједлог одлуке о радном времену у угоститељским, тровинским, занатским, услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју Града Дервента; Приједлог одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени m² корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју града Дервента у 2021. години; Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта; Приједлог одлуке о висини накнаде предсједницима савјета мјесних заједница на подручју Града Дервента у 2022. години; Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР ИСТОК-ЦЕНТАР ЗАПАД- БЛОК ЗАПАД“ и Приједлог Закључка о прихватању иницијативе за измјену дијела Регулационог плана „ГАКОВАЦ“. На овој сједници ће се разматрати и Извјештај о реализацији расподјеле новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села на подручју Града Дервента у 2021. години, као и Извјештај о раду Одбора за жалбе Града Дервента у 2021. години

           

            На 12. сједници одборници Скупштине града Дервента разматраће више

 кадровских питања и у поступку извршења правноснажних пресуда Окружног суда у Добоју којима су поништења раније донесена рјешења о разрјешењу чланова сталних радних тијела Скупштине града и појединих чланова управних одбора јавних установа. Скупштина града одлучиваће и о Приједлогу рјешења о именовању директора Јавне установе „Туристичка организација града Дервента“, о избору кандидата за чланова школских одбора у Основној школи „Тодор Докић“ Календеровци и Основној школи „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, те неколико рјешења о измјени рјешења о именовању савјета за израду регулационих планова и Урбанистичког плана.

            На дневном реду 12. сједнице разматраће се годишњи извјештаји о пословању и годишњи обрачуни за 2021. годину јавних установа као и програми рада и финансијски планови јавних установа за 2022. годину, Информације о упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину и Информација о стању гробаља на подручју града Дервента.