Oдржана 52.сједница Општинске изборне комисије

52 sjednica OIK-a
Sep 12 2018

На  52. Сједници Општинске изборне комисије  Дервента,која је одржана протеклог петка, разматране су четири тачке  дневног реда од којих је једна тачка била допуна дневног реда.Једногласно је усвојен приједлог  секретара  ОИК-а  Сање Малешевић да се у дневни  ред  уврсти  Приједлог закључка о исправци  грешке у одлуци о именовању  предсједника и чланова бирачких одбора и њихових замјеника .                                                   Једногласно је усвојен и записник са  51. сједнице комисије на чијем дневном реду су  се нашле одлуке о именовању предсједника и чланова бирачких одбора и њихових замјеника на подручју општине за октобарске  Опште изборе , о именовању контролора Центра за правилно обједињавање  резултата избора са редовних бирачких мјеста као и усвајање мјесечног извјештаја о раду ОИК-а  за август 2018. године.                                                             Комисија је усвојила  план и програм обуке предсједника и чланова бирачких одбора и њихових замјеника за спровођење општих избора у БиХ , 7. октобра 2018. године који је ОИК  била дужна  да донесе.  План је сачињен у складу са Правилником који је усвојила Централна изборна комисија ,а који се односи на израду наставног плана и програма за обуку чланова бирачких одбора као и на поступак именовања  тих чланова.  На основу тога , ОИК је направила приједлог плана за општину Дервента који има више цјелина,а са којим је чланове комисије упознала  секретар Малешевић. Суштина доношења овог програма је да се у свим едукацијама  чланова бирачких одбора , на јединствен  начин, води обука  како не би било различитих поступања. План обухвата наставни план и програм обуке, правни оквир на основу којег се доноси план и програм,  оквирни програм обуке који има своје области , наставне цјелине ,број и  минутар  за обуку и  едукаторе. Обука ће трајати шест  часова , од тога су два часа теоретске, а   четири  часа  практичне наставе и обављати ће је сви чланови изборне комисије и два сертификована  тренера. Послије обуке  слиједи провјера знања  и стечених вјештина .С тим у вези ЦИК је утврдила листу од 100 питања и тачних одговора  која ће бити достављена свим полазницима обуке, најмање три дана прије провјере знања. Из овог фундуса питања  радиће се три теста  са по 20 питања која ће бити коришћена за аплицирање након обавезне едукације. Важно је нагласити да предсједници бирачких одбора морају од 20 питања одговорити тачно на 18 да би успјешно положили тест  док чланови  бирачких одбора  и њихови замјеници морају тачно одговорити на 12 питања  да би успјешно прошли обуку  и  били сертификовани да могу да раде на овим изборима. Малешевићева је нагласила да није предвиђена обука за специфичне бирачке одборе ,а то су одбори за бирачка мјеста за гласање у одсуству и гласање на непотврђеним гласачким листићима. Пошто имају специфичан начин рада , за ове одборе ће обука бити организована када буду  именовани  мобилни тимови.                                 Предложен је и усвојен распоред обуке па је утврђено да ће обука, према утврђеној сатници, почети 16. септембра и то за предсједнике  и замјенике предсједника бирачких одбора .Сви који положе тестове  крећу са обуком за чланове бирачких одбора према утврђеном распореду, док би  тестирање требало да буде обављено   од 25- 27. Септембра.                                                                           Једногласно је усвојен и закључак да се исправи грешка  која је направљена на бирачком мјесту 23 Б гдје под редним бројем 2 стоји Балешевић Бојан ,а треба  да стоји Балешевић Бојана.                               Општинској изборној комисији  је достављена и Одлука о висини накнада за рад у бирачким одборима које је донијела Централна изборна комисија.