Одржан састанак за Мултисекторског тима за превенцију и сузбијање насиља у породици

ТИМ
Jul 03 2019

По плану реализације активности Локалног акционог плана за превенцију и сузбијање насиља у породици за период од 2018-2020.године,данас је одржан састанак  Мултисекторског  тима на којем је расправљано о реализацији активности „Афирмација породице и породичних вриједности,подстицање једнакости између жена и мушкараца у оквиру породице“, а у оквиру обиљежавања 15.маја-Свјетског дана породице.У ову активност су се укључиле  све основне и средње школе у локалној заједници.

Школе су овај дан обиљежиле различитим активностима међу ученицима и њиховим родитељима. На часовима одјељенских заједница реализоване су пригодне радионице,приказани  филмови о срећној породици,а на часовима ликовног и српског језика ученици су исказали своју креативност кроз ликовне и литерарне радове на ову тему. Договорено је да се идуће  године  Свјетски  дан породице обиљежи заједничком манифестацијом у локалној заједници , у чијој би припреми учествовали сви чланови Мултисекторског тима  за превенцију и сузбијање насиља у породици.

У извјештају о изрицању мјера и психолошкој подршци жртава и починиоца насиља у породици ,надлежне институције које се баве овим проблемом ,Центар за социјални рад,Центар за ментално здравље, Полицијска станица Дервента и Основни суд Дервента,нагласиле су да постоје позитивни помаци у раду са жртвама  и починиоцима .Посебно се истиче Центар за ментално здравље који је покренуо различите активности и наглашено је да постоје још увијек проблеми које треба рјешавати у наредном периоду. Истакнуто је да треба дјеловати према институцијама власти РС да у законима измијене процедуре провођења ,како би се избјегли  проблеми који се јављају у рјешавању проблема насиља у породици.

Иако је прошло осам мјесеци од ступања на снагу Закона о заштити жртава ратне тортуре у РС, мали број жена, жртава сексуалног насиља у рату остварило је ово право по основу овог Закона. Закључено је да се грађанство информише о постојању овог Закона,како би се у нашој општини сви грађани, жртве ратне тортуре, пријавили надлежним институцијама и оствариле права по основу овог Закона.