Јавни позив за предлагање кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље у 2019. години

May 22 2019

Јавни позив за предлагање кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље у 2019. години

 

             Комисија за награде и признања Скупштине општине Дервента, на сједници одржаној 20. маја 2019. године, у складу са чланом 16. Одлуке о јавним признањима  општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 2/19), утврдила је јавни позив којим је покренула поступак за додјелу Великогоспојинске повеље са златним грбом општине Дервента у 2019. години.

 

            Како би Комисија за награде и признања могла Скупштини општине предложити одлуку о додјели Вликогоспојинске повеље у 2019. години, потребно је да приједлог кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље, овлашћени предлагачи, доставе Комисији за награде и признања Скупштине општине Дервента у писаној форми са образложењем у складу са критеријумима из  јавног позива.

            Право предлагања кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље имају: надлежни органи у привредним друштвима, предузећима и установама, мјесним заједницама, политичким организацијама и удружењима грађана.

            Приједлог кандидата  доставља  се Комисији за награде и признања Скупштине општине Дервента у писаној форми и мора да садржи основне биографске податке о предложеном кандидату (појединцу), односно, статусне податке о правном и грађанско-правном лицу, са образложењем које се односи на  критеријуме, посебан допринос и постигнуте резултате због којих се предлаже додјела признања.

 

Приједлог кандидата са потребним подацима доставља се Комисији за награде и признања Скупштине општине Дервента најкасније до 20. јуна 2019. године.