Јавни позив за предлагање кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље са златним грбом општине Дервента у 2020. години

Jun 01 2020

 

Јавни позив за предлагање кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље са златним грбом општине Дервента у 2020. години

           

 

           

           Комисија за награде и признања Скупштине општине Дервента, на сједници одржаној 1. јуна 2020. године, у складу са чланом 16. Одлуке о јавним признањима  општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 2/19), утврдила је јавни позив којим је покренула поступак за додјелу Великогоспојинске повеље са златним грбом општине Дервента у 2020. години.

 

            Како би Комисија за награде и признања могла Скупштини општине предложити одлуку о додјели Вликогоспојинске повеље у 2020. години, потребно је да се приједлог кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље достави Комисији за награде и признања Скупштине општине Дервента у писаној форми, са образложењем, у складу са критеријумима из  јавног позива.

 

            Приједлог кандидата за додјелу Великогоспојинске повеље у 2020. години може се доставити у писаној форми  најкасније до 1. јула 2020. године.