Измјене и допуне Закона о основном образовању и васпитању

IMG_9971
Jul 15 2019

Министарство просвјете и културе РС организовало је протеклог петка у Дервенти јавну расправу о Нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању.С обзиром на значај овог закона, Народна скупштина Републике Српске  је донијела закључак да исти буде стављен на јавну расправу како би се уважили сви конструктивни приједлози.Прилика је ово да просвјетни радници са искуством предложе и нова рјешења.   Расправе су већ одржане у Приједору и Бањалуци, а слиједе и у Источном Новом Сарајеву,Требињу, Зворнику и Бијељини.                               Начелник Одјељења за основно образовање и васпитање при ресорном министарству Гордана Дукић оцијенила је да је ово прилика да одређене нејасноће ,које су уочене у пракси  буду појашњене или отклоњене као и да у Закон буду додани чланови који ће ићи у смјеру подизања квалитета васпитно-образовног процеса.

У фокусу расправе у Дервенти било је инклузивно васпитање и образовање са акцентом на искуства која у тој области може пружити Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“ као једина установа социјалне заштите у Републици Српској коју је основала Влада РС и која се бави раном интервенцијом,рехабилитацијом и социјализацијом лица али и васпитањем и образовањем. Ресурсе ове установе  је потребно искористити како би били у служби инклузије на читавом простору РС.

 „Инклузивно  образовање јесте право сваког лица,а посебно лица са сметњама,надарене и талентоване дјеце и дјеце уопште да се њихове способности развијају до максимума  ,користећи прије свега подршку која подразумијева флексибилне наставне планове и програме,добро обучене и стручне наставнике и стручну подршку  која ће код ученика да развије кључне компетенције.Она ће их припремити да поштују различитости и да развијају толеранцију и да се иде ка социјалној укључености  јер је образовна инклузија увод у социјалну инклузију“,рекла је Дукићева и истакла социјална инклузија значи спремност наше дјеце за укључивање у друштво, за самосталан живот. На овај начин се даје шанса постојећим школама за дјецу са сметњама у развоју да буду ресурсни центри зато што имају стручњаке, добре материјалне капацитете и у прилици су да своје искуство подијеле и са другим наставницима , дјецом и родитељима.“Све је већи број дјеце која имају потребу за додатном подршком,а наше школе немају довољно стручњака  што значи да можемо користити и ово знање и искуство које имају специјализоване школе“, истакла је Дукићева.

Нацртом Закона предвиђене су промјене у организовању матуралних забава у основним школама,о јасном  дефинисању броја потребних одјељења за оснивање односно задржавање статуса школе, о пецизнијем дефинисању статуса директора након истека мандата,о оснивању приватних школа.